Програма по сектори

Зелена система, пешеходна и велосипедна инфраструктура

Зелена система, пешеходна и велосипедна инфраструктура

Зелена система и пешеходна инфраструктура.

- Максимално бързо обявяване на
всички останали общински незастроени градинки и детски площадки в междублоковите
пространства за „зелени площи”, за да бъдат предпазени от застрояване.

- Приоритетно развитие на
парковете, междублоковите зелени площи, спортните и детските площадки.

- Намаляване на рязането на
здрави дървета и унищожаването на зеленина.

- Конкурси и стимули за
най-красиво оформено от граждани зелено междублоково пространство или градинка.

- Стартиране на общинска кампания „Дари един почивен ден
- посади дърво! – Пазарджик” за доброволно залесяване, озеленяване, почистване,
ремонт и облагородяване. Съдействие от общинска администрация за материали и
инструменти.

- Изграждане, ремонт и поддръжка на тоалетни, чешми и фонтани в градската
градина, във всеки парк и
паркова зона.


Изграждане на аквапарк с открити басейни и водни атракции на мястото на
градския плаж, чрез публично-частно партньорство на общината. Възможност за
ползване на някои басейни и през зимата.

- Присъединяване на водната площ
в парк Острова и зоната около него към парка. Създаване на проект за реновиране
и многофункционалност на водната площ с европейско финансиране.

- Развитие на парк Писковец
покрай река Марица и изграждане на велоалея и водна площ.

- Изграждане на места за отдих и почивка,
къмпингуване и плажуване по бреговете на река Марица в общината.

- Изграждане на специално
обособени места и създаване на ясен регламент за разходка на домашни любимци (разходка под постоянен контрол, поводи, намордници, събирането
на фекалиите и изхвърлянето им на определените за това места). Съвместна работа
на добрововолците от общинския ИНСПЕКТОРАТ, Общинска зоополиция и зоополицаите
от МВР за спазване на регламента. Провеждане на информационни кампании за това
какви са правата и задълженията на стопаните на домашни любимци и къде са
обособени места в общината за тяхната разходка.

- Изграждане на паркова зона с
велоалея в зелената зона между платната на ул. „Стефан Караджа” със зона за разходка
на домашни любимци.

- Инициатива за затваряне на част
от бул. „Мария-Луиза” за МПС през почивните дни и използването му като
пешеходна и вело-зона, както и за зона за градска, европейска и световна
култура, изкуство и кухня.

- Изработване на проект с
европейско финансиране за превръщане на ул. „Мария-Луиза” в тематичен „Парк покрай
канала” посветен на българската, европейската и световната култура, изкуство и
кухня.

- Разширяване на пешеходните,
парковите и зелените зони в общината.

Велосипедна инфраструктура.

- Възстановяване и ремонтиране на
старите велоалеи по булевардите и премахване на техните прекъсвания, както и на
обектите разположени на тях.

- Свързване на новопостроените и
реновираните велоалеи.
- Изграждане на общински велосипедни станции с
велосипеди под наем;

-
Поставяне на стойки за велосипеди на обществените места, пред общинските и
държавните институции и обекти.

Енергийна
ефективност и ВЕИ.

60% от разходите за енергия в света са
разходи, свързани с отоплението и охлаждането на сградите, в които живеем и
работим.
Нуждата от качествено по-добра среда и качество на живот не означава да
употребяваме повече - необходимо е много по-разумно и ефективно потребление и
управление на наличните ни енергийни ресурси и
използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

- Осигуряване на енергийна
ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници за общинските и сгради,
както и за уличното осветление в общината, чрез европейско финансиране по
оперативните програми. Изграждане на паркинги със соларни навеси и зарядни
станции за електрически и хибридни автомобили.

- Разработване на
общински проекти със стимули за внедряването на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) в бита на жителите на общината, финансирани с европейски
средства.

- Подкрепа на
проекти за създаване на „зелен” бизнес в общината. Намаляване или нулиране на
такса ТБО (такса смет) и на местните данъци и такси. Изработване на програма за
предоставяне на общинска собственост при изгодни условия за семеен или малък „зелен”
бизнес в общината.

- Отваряне и завършване на програмата за
изграждане на водни цикли (водоснабдяване, канализации и пречиствателни станции)
в селата на общината.

- За младите хора в общината –
осигуряване на безплатен интернет на обществените места, в парковете,
градинките и на детските и спортни площадки. Разполагане на пейки с вградени
зарядни станции за телефони, таблети и лаптопи.

- Изграждане на детски, спортни и
развлекателни площадки при взаимодействие с НПО, институции, обществени
организации и активни граждани.

- Почистване, облагородяване и
залесяване на гробищните паркове в града и селата.

- Изграждане на аквапарк „Плажа”
с открити басейни и водни атракции на мястото на градския плаж, чрез
публично-частно партньорство на общината. Възможност за ползване на някои
басейни и през зимата.

- Изграждане
на обществена баня в квартал Изток.

- Довършване на водопровода от
язовир Белмекен до централния водоснабдителен колектор на града.

- Ремонт, благоустройство
и покриване на Централен пазар. Изграждане
на сектор „Местни производители” за потвърдени местни производители. Изграждане
на сектор „Биопродукти” за потвърдени или сертифицирани биопроизводители.

- Сваляне на колите от
тротоарите, от пешеходните алеи, от алеите в парковете и градинките, от
велоалеите и от парко-местата за инвалиди, ако не са оторизирани.

- Проблеми
с паркирането и как да ги решим:

 • Изграждане на многоетажни общински паркинги, чрез
  европейско финансиране.
 • Ремонт пътните платна, тротоарите и банкетите.
 • Създаване на онлайн регистър на нуждаещите се от
  спешен ремонт улици, тротоари, алеи и банкети в общината, с интерактивна
  картина на състоянието на пътната мрежа в общината. Приоритизиране на поддръжката
  и ремонта улици. Почистване на улиците, чрез публично-частно партньорство при
  спазване на добрите практики.
 • Качествено и ефективно улично LED осветление със
  соларно захранване.
 • Довършване на околовръстното шосе на Пазарджик и
  изнасяне на тежките автомобили от бул.
  „Христо Ботев.
 • тротоари ремонтОтводняване на улиците
  - отпушване и почистване на всички шахти, прочистване на отводнителната
  система, изграждане на нови отводнителни шахти, където са необходими.
 • Почистване
  на коритото на река Марица.

Чистота
на въздуха, водите и околната среда
.

- Разяснителни
кампании за алтернативните начини за отопление, мерки и проекти  с европейско финансиране за подпомагане при
промяна на начина на отопление към такова, незамърсяващо околната среда;

- Стимули за въвеждане на алтернативни
и енергийно ефективни методи за отопление.

- Промяна на помощите за
отопление на ток и природен газ за пенсионери, безработни и социално слаби
граждани.

- Разширяване на прилагането и
увеличение на глоби за физически лица и домакинства, замърсяващи околната
среда, чрез отпадъци, строителни материали, замърсяващо отопление и др.,
установено от общинската еко-полиция.

- Нулеви местни данъци и такси и
безплатно паркиране за електрически и хибридни автомобили. Изграждане на
соларни обществени паркинги със зарядни станции, както и редуциране на такса ТБО
за бизнеса, изграждащ такива паркинги на своите обекти.

Програма по сектори