Програма по сектори

Зелена система, пешеходна и велосипедна инфраструктура

Зелена система, пешеходна и велосипедна инфраструктура

Зелена система и пешеходна инфраструктура.

– Максимално бързо обявяване на всички останали общински незастроени градинки и детски площадки в междублоковите пространства за „зелени площи”, за да бъдат предпазени от застрояване.

– Приоритетно развитие на парковете, междублоковите зелени площи, спортните и детските площадки.

– Намаляване на рязането на здрави дървета и унищожаването на зеленина.

– Конкурси и стимули за най-красиво оформено от граждани зелено междублоково пространство или градинка.

– Стартиране на общинска кампания „Дари един почивен ден – посади дърво! – Пазарджик” за доброволно залесяване, озеленяване, почистване, ремонт и облагородяване. Съдействие от общинска администрация за материали и инструменти.

– Изграждане, ремонт и поддръжка на тоалетни, чешми и фонтани в градската градина, във всеки парк и паркова зона.

–  Изграждане на аквапарк с открити басейни и водни атракции на мястото на градския плаж, чрез публично-частно партньорство на общината. Възможност за ползване на някои басейни и през зимата.

– Присъединяване на водната площ в парк Острова и зоната около него към парка. Създаване на проект за реновиране и многофункционалност на водната площ с европейско финансиране.

– Развитие на парк Писковец покрай река Марица и изграждане на велоалея и водна площ.

– Изграждане на места за отдих и почивка, къмпингуване и плажуване по бреговете на река Марица в общината.

– Изграждане на специално обособени места и създаване на ясен регламент за разходка на домашни любимци (разходка под постоянен контрол, поводи, намордници, събирането на фекалиите и изхвърлянето им на определените за това места). Съвместна работа на добрововолците от общинския ИНСПЕКТОРАТ, Общинска зоополиция и зоополицаите от МВР за спазване на регламента. Провеждане на информационни кампании за това какви са правата и задълженията на стопаните на домашни любимци и къде са обособени места в общината за тяхната разходка.

– Изграждане на паркова зона с велоалея в зелената зона между платната на ул. „Стефан Караджа” със зона за разходка на домашни любимци.

– Инициатива за затваряне на част от бул. „Мария-Луиза” за МПС през почивните дни и използването му като пешеходна и вело-зона, както и за зона за градска, европейска и световна култура, изкуство и кухня.

– Изработване на проект с европейско финансиране за превръщане на ул. „Мария-Луиза” в тематичен „Парк покрай канала” посветен на българската, европейската и световната култура, изкуство и кухня.

– Разширяване на пешеходните, парковите и зелените зони в общината.

Велосипедна инфраструктура.

– Възстановяване и ремонтиране на старите велоалеи по булевардите и премахване на техните прекъсвания, както и на обектите разположени на тях.

– Свързване на новопостроените и реновираните велоалеи.
– Изграждане на общински велосипедни станции с велосипеди под наем;

– Поставяне на стойки за велосипеди на обществените места, пред общинските и държавните институции и обекти.

Енергийна ефективност и ВЕИ.

60% от разходите за енергия в света са разходи, свързани с отоплението и охлаждането на сградите, в които живеем и работим.
Нуждата от качествено по-добра среда и качество на живот не означава да употребяваме повече – необходимо е много по-разумно и ефективно потребление и управление на наличните ни енергийни ресурси и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

– Осигуряване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници за общинските и сгради, както и за уличното осветление в общината, чрез европейско финансиране по оперативните програми. Изграждане на паркинги със соларни навеси и зарядни станции за електрически и хибридни автомобили.

– Разработване на общински проекти със стимули за внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в бита на жителите на общината, финансирани с европейски средства.

– Подкрепа на проекти за създаване на „зелен” бизнес в общината. Намаляване или нулиране на такса ТБО (такса смет) и на местните данъци и такси. Изработване на програма за предоставяне на общинска собственост при изгодни условия за семеен или малък „зелен” бизнес в общината.

– Отваряне и завършване на програмата за изграждане на водни цикли (водоснабдяване, канализации и пречиствателни станции) в селата на общината.

– За младите хора в общината – осигуряване на безплатен интернет на обществените места, в парковете, градинките и на детските и спортни площадки. Разполагане на пейки с вградени зарядни станции за телефони, таблети и лаптопи.

– Изграждане на детски, спортни и развлекателни площадки при взаимодействие с НПО, институции, обществени организации и активни граждани.

– Почистване, облагородяване и залесяване на гробищните паркове в града и селата.

– Изграждане на аквапарк „Плажа” с открити басейни и водни атракции на мястото на градския плаж, чрез публично-частно партньорство на общината. Възможност за ползване на някои басейни и през зимата.

– Изграждане на обществена баня в квартал Изток.

– Довършване на водопровода от язовир Белмекен до централния водоснабдителен колектор на града.

– Ремонт, благоустройство и покриване на Централен пазар. Изграждане на сектор „Местни производители” за потвърдени местни производители. Изграждане на сектор „Биопродукти” за потвърдени или сертифицирани биопроизводители.

– Сваляне на колите от тротоарите, от пешеходните алеи, от алеите в парковете и градинките, от велоалеите и от парко-местата за инвалиди, ако не са оторизирани.

– Проблеми с паркирането и как да ги решим:

  • Изграждане на многоетажни общински паркинги, чрез европейско финансиране.
  • Ремонт пътните платна, тротоарите и банкетите.
  • Създаване на онлайн регистър на нуждаещите се от спешен ремонт улици, тротоари, алеи и банкети в общината, с интерактивна картина на състоянието на пътната мрежа в общината. Приоритизиране на поддръжката и ремонта улици. Почистване на улиците, чрез публично-частно партньорство при спазване на добрите практики.
  • Качествено и ефективно улично LED осветление със соларно захранване.
  • Довършване на околовръстното шосе на Пазарджик и изнасяне на тежките автомобили от бул. „Христо Ботев.
  • тротоари ремонтОтводняване на улиците – отпушване и почистване на всички шахти, прочистване на отводнителната система, изграждане на нови отводнителни шахти, където са необходими.
  • Почистване на коритото на река Марица.

Чистота на въздуха, водите и околната среда.

– Разяснителни кампании за алтернативните начини за отопление, мерки и проекти  с европейско финансиране за подпомагане при промяна на начина на отопление към такова, незамърсяващо околната среда;

– Стимули за въвеждане на алтернативни и енергийно ефективни методи за отопление.

– Промяна на помощите за отопление на ток и природен газ за пенсионери, безработни и социално слаби граждани.

– Разширяване на прилагането и увеличение на глоби за физически лица и домакинства, замърсяващи околната среда, чрез отпадъци, строителни материали, замърсяващо отопление и др., установено от общинската еко-полиция.

– Нулеви местни данъци и такси и безплатно паркиране за електрически и хибридни автомобили. Изграждане на соларни обществени паркинги със зарядни станции, както и редуциране на такса ТБО за бизнеса, изграждащ такива паркинги на своите обекти.

Програма по сектори