Програма по сектори

Здравеопазване и спорт

Здравеопазване и спорт

Създаване съвместно с личните лекари на мобилен профилактичен медицински и стоматологичен център за малките населени места и селата.

Съдействие за увеличаване на бързината на действие, ефективността, комуникацията с гражданите и сигурността на служителите на Спешна помощ-Пазарджик. Достойно заплащане и стимули за натоварения и рисков труд на служителите. Подкрепа на служителите, като служители в стратегически за общината сектор.

Редовни срещи и набелязване на конкретни коригиращи мерки за подобряване на качеството на здравеопазването с ръководствата на всички болници в общината с участието на гражданите.

Достойно заплащане  и подкрепа на служителите в сектора, на лекарите, на средния и обслужващия персонал, на фелдшерите, лаборантите, физиотерапевтите и др., като служители в стратегически за общината сектор.

За развитие на масовия спорт в общината.

Промяна на фокуса на Община Пазарджик от елитния спорт към масовия спорт и детско-юношеските клубове и отбори в общината.

Създаване на условия за развитие и подпомагане на детско-юношеските школи в различни спортове. Попълване на елитни местни отбори със спортисти от клубове в общината, а не със скъпо платени „наемници”, което ще доведе до развитие и успехи на млади местни спортисти.

Създаване на проект с европейско финансиране за модернизиране на спортна зала „Васил Левски” до многофункционална зала със спортен хотел.

Възстановяване на открития спортен комплекс „Балона” – за плуване и водни скокове с възможност за покриване през зимата. Организиране на тренировки на детско-юношески клубове и отбори в тези обекти.

Профилактика и ремонт на съоръженията, летателните площадки и селскостопанските летища в общината. Отдаване на площи и съоръжения срещу наем за практикуване на въздушно-приложни спортове и на местни предприемачи за предлагане на въздушни бизнес услуги на леката и ултралеката авиация.

Програма по сектори