Програма по сектори

Развитие на силно и влиятелно гражданското общество

Развитие на силно и влиятелно гражданското общество

Ще настояваме за включване в правилника на общинския съвет и спазване на:

Предоставяне на всички материали за следващата сесия на Общинския съвет не по-късно от 10-то число на месеца, в края на който ще  се проведе сесията. Закъснелите материали остават за следващата сесия, ако не са спешни.

Даване на думата на гражданите за въпроси и изказвания по всяка точка, след общинските съветници.

Невъзможност за процедура „прекратяване на обсъждането” докато общинските съветници и гражданите имат въпроси или изказвания по дискутираната точка.

Отворени за присъствие на граждани заседания на постоянните комисии и сесии на Общинския съвет.

Разяснение на жителите на общината за инструментите чрез, които могат да вземат участие в държавната власт и местното самоуправление според ЗУГДВМС, чрез формиране на инициативни групи, предизвикване и провеждане на общи събрания на селата и кварталите,предизвикване на местни референдуми.

Възстановяване на обществени съвети към общинските институции.

Ежемесечни срещи с кмета на общината в селата и кварталите на града.

Създаване на „прозрачна” за гражданите електронна община чрез:

Публикуване в интернет и социалните мрежи.

Подобряване на достъпа на граждани до обществена информация (ЗДОИ).

Създаване на „виртуални приемни”.

Излъчвания на живо и онлайн на изявления на администрацията, срещи, обществени обсъждания, заседания на Общинския съвет, процедури по обществени поръчки, отчети и решения, възможност за въпроси и отговори. Публикуване на записите в интернет и социалните мрежи.

Програма по сектори