Програма по сектори

Образованието и науката

Образованието и науката

Обсъждане с всички заинтересовани страни и въвеждане на модерни системи на обучение в детските градини.

Обсъждане с МОН, местния бизнес и други заинтересовани страни развитието на „Дуално обучение” в учебните заведения.

Кандидатстване за финансиране по европейски проекти и партньорски програми за широкото включване на биопродукти в менютата на детските градини и училищата в общината.

Създаване на регистър на учебните заведения в общината, подредени по качествен показател на образованието в тях. Той ще се получава при оценка по единна европейска система на завършващи образованието си в тях. Стимулиране на водещите по качествено образование учебни заведения.

Изграждане на достатъчно игрища и спортни площадки, както и на отоплени мултифункционални физкултурни салони във всяко училище по европейски програми, съвместно с МОН.

Използване за уроци по плуване в определени часове по физическо възпитание на общинския плувен басейн и басейна на ЦСПП-Пазарджик към Академията на МВР. Възстановяване на плувен комплекс „Балона”, изграждане на аквапарк „Плажа”. Изработване на проекти по европейски програми за изграждане на плувни басейни в учебните заведения.

Проучване съвместно с природозащитните организации възможностите за създаване на устойчива, невредяща на природата инфраструктура съвместно общините от областта за ски-обучения на учениците през зимата.

Възстановяване на базите за ученически отдих в общината и по договор с другите общини от област Пазарджик.

Подкрепа от общината на талантите, специалните и гениалните умения на деца, ученици и млади хора във всички области на икономиката, културата, изкуството и спорта за тяхната реализация.

Иницииране за създаване на колеж за парамедици.

Подкрепа на учителите и учебните заведения, като стратегически за общината.

Програма по сектори