Програма по сектори

Местна икономика и повишаване на доходите

Местна икономика и повишаване на доходите

Инвестиции, инвестиции и пак инвестиции!

Инвестиции в иновации и зелена (кръгова) икономика, за завръщане на пазарджиклии от чужбина, София, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив в Пазарджик.
Инвестиции на чужди инвеститори, на българския бизнес, на местни предприемачи и на граждани от общината.

Обособяване на икономически зони, изграждане на необходимата инфраструктура – пътища, електрозахранване, ВиК, природен газ и комуникации.

Обособяване на група експерти (инвестиционни проект-координатори) в Община Пазарджик с цел контактуване, подпомагане и съдействие на чужди и национални инвеститори за по-ефективно и бързо административно обслужване при желание за инвестиция. Посещения на европейски и световни бизнес форуми с цел рекламиране на Община Пазарджик като добро място за инвестиции.

Съдействие и стимулиране на местните предприемачи и бизнесмени за инвестиции в общината;

Подпомагане и стимулиране за инвестиции на гражданите в малък и семеен бизнес.

Изграждане и приемане на обществената инфраструктура, предвидена в инвестициите преди бизнес-инфраструктурата.

Тясно сътрудничество на общинската администрация и бизнеса за обучение на нужни кадри с възможност за кариерно развитие, в центровете за квалификация и преквалификация в общината и местните училища.

Данъчни преференции и стимули при инвестиции осигуряващи определен брой работни места, спазване на трудовото законодателство, редовно заплащане, осигуровки върху реалните заплати, опазване на околната среда и разделно събиране на отпадъците си.

Изграждане и поддържане на общинска инфраструктура, полезна както на населението, така и на бизнеса. Създаване на условия за развитие на български и интернационални малки и семейни фирми, магазини, ресторанти, гостилници, фурни и пекарни, фирмени магазини на малки семейни мандри и ферми, винарни и бирарии, работилници, „майсторски бизнес” и къщи за гости в пешеходната зона, в „Парка покрай канала” и в централната част на града. С възможност за освобождаване от местни данъци и такси (с изключение на такса ТБО) през първите две години.

Изграждане на денонощен покрит пазар.

Програма по сектори