Програма по сектори

Културата и изкуството

Културата и изкуството

Приоритетни проекти за ремонт, възстановяване и поддръжка на паметници на културата и обекти с национално, европейско финансиране.

Разширяване на мрежата с обекти-паметници на културата.

Ремонт и поддръжка на музеите, библиотеките, художествените галерии, концертните зали, кино и театралните зали  с национално, европейско финансиране.

Изграждане на военно-исторически музей на 27-ми пехотен чепински полк и поделение 54360-Пазарджик на мястото на поделението.

Възстановяване на кукления театър и лятното кино.

Изграждане на тематичен културен парк „Парк покрай канала” за национална, европейска и световна култура, изкуство и кухня, чрез финансиране по национални, европейски програми.

Довършване на новата библиотека или превръщането и в Дом на националната, европейската и световната култура, изкуство и кухня, както и Дом на Пазарджишката оперета, чрез финансиране по национални, европейски и световни програми.

Организиране на експозиции, изложби, концерти и театрални представления на местни творци.

Стимулиране на художествената самодейност в общината – оркестри, танцови и музикални състави и групи, театрални трупи, занимаващи се с изкуства и занаяти. Осигуряване на подходящи помещения за репетиции и работа.

Достойно заплащане и подкрепа на служителите в този стратегически за общината сектор.

Програма по сектори