Програма по сектори

Биоземеделие и алтернативен туризъм

Биоземеделие и алтернативен туризъм

За биоземеделието в общината.

– Изграждане на пазари за местни производители, както и пазари за биопродукти, оборудвани с тоалетни и чешми в центъра и кварталите на града, на изходите на селата в общината към главни пътища.

– Обособяване на определени зони, дни и мероприятия за провеждане и промотиране на традиционни пазари за фермерски и биопродукти от цялата страна. Съдействие на независимите производители да могат да представят и продават продукцията си. Кандидатстване за финансиране по европейски проекти и партньорски програми.

– Подпомагане на дейността по сертифициране на местни сортове селскостопанска продукция.

– Информиране и изработване на проекти за субсидиране на местните производители и на отглеждането на местните сортове.

– Създаване на информационен портал, в който малките производители ще могат да рекламират продуктите си и ще обявяват кога и къде могат да бъдат намерени на фермерските пазари и пазарите за биопродукти.

За алтернативния туризъм в община Пазарджик.

Алтернативния туризъм е комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен потребителски интерес, различен от този на масовия традиционен туризъм.

Развитие на културен туризъм – включва културно-историческите паметници и забележителности, произведения на изкуството, културни събития и фестивали, местни празници и обичаи, музеи, галерии и мемориални комплекси;

– Развитие на делови (бизнес) туризъм – конгресен, панаирен и изложбен.

– Развитие на развлекателен туризъм:

  • Винен;.
  • Риболовен.
  • Хоби-туризъм.
  • Екстремен (атракционен).

– Развитие на селски туризъм (аграрен, фермерски, зелен туризъм);

–  Развитие на ловен фототуризъм;

– Създаване на онлайн и мобилни приложения на многоезични пътеводители с карти на маршрутите за алтернативен туризъм в общината, както и на медийни и онлайн кампании за тяхното рекламиране, чрез проекти по европейски и национални програми.

Програма по сектори