Програма по сектори

Биоземеделие и алтернативен туризъм

Биоземеделие и алтернативен туризъм

За
биоземеделието в общината.

- Изграждане на пазари за
местни производители, както и пазари за биопродукти, оборудвани с тоалетни и чешми в центъра и кварталите
на града,
на изходите на селата в общината към главни пътища.

- Обособяване на определени зони, дни и мероприятия
за провеждане и промотиране на традиционни пазари за фермерски и биопродукти от
цялата страна. Съдействие на независимите производители да могат да представят
и продават продукцията си. Кандидатстване за финансиране по европейски проекти
и партньорски програми.

- Подпомагане
на дейността по сертифициране на местни сортове селскостопанска продукция.

- Информиране
и изработване на проекти за субсидиране на местните производители и на
отглеждането на местните сортове.

-
Създаване на информационен портал, в който малките производители ще могат да
рекламират продуктите си и ще обявяват кога и къде могат да бъдат намерени на
фермерските пазари и пазарите за биопродукти.

За алтернативния
туризъм в община Пазарджик.

Алтернативния
туризъм
е комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм,
свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически
ресурси, привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на
специфичен потребителски интерес, различен от този на масовия традиционен
туризъм.

- Развитие на културен туризъм - включва културно-историческите паметници и забележителности,
произведения на изкуството, културни събития и фестивали, местни празници и
обичаи, музеи, галерии и мемориални комплекси;

-
Развитие на делови (бизнес) туризъм - конгресен, панаирен и изложбен.

-
Развитие на развлекателен туризъм:

  • Винен;.
  • Риболовен.
  • Хоби-туризъм.
  • Екстремен (атракционен).

-
Развитие на селски туризъм (аграрен, фермерски, зелен
туризъм);

-  Развитие на ловен фототуризъм;

- Създаване на онлайн и мобилни приложения на многоезични пътеводители с карти на маршрутите за алтернативен туризъм в общината, както и на медийни и онлайн кампании за тяхното рекламиране, чрез проекти по европейски и национални програми.

Програма по сектори