Пазарджик може много повече

23.09.2019

Благосъстояние и качество на живот на гражданите в Община Пазарджик.

Конкурентна икономика и ускорен икономически растеж.

Устойчиво управление на природните ресурси.

Интелигентен икономически растеж, основан на революцията в технологиите, иновациите и знанието, дигитална трансформация в икономиката и публичните институции, напредничави регулации, по-качествени работни места и нов бизнес, които следват от това.

Развитието на човешкия капитал чрез инвестиции в ново образование и умения за бъдещето, в отговор на нуждите на бизнеса и скоростта на промяна в съвременния свят и в здравето.

Енергийна ефективност, развитие на възобновяеми източници и интелигентни мрежи за пренос и разпределение, чист транспорт и чиста енергия.

Социална сигурност и сигурен дом.

Още новини

Няма публикации.