Местни Избори 2019

Пазарджик може много повече

Благосъстояние и качество на живот на гражданите в Община Пазарджик. Конкурентна икономика и ускорен икономически растеж. Устойчиво управление на природните ресурси. Интелигентен икономически растеж, основан на революцията в технологиите, иновациите и знанието, дигитална трансформация в икономиката и публичните институции, напредничави регулации, по-качествени работни места и нов бизнес, които следват от това. Развитието на човешкия капитал […]

Новини